รับสมัครพนักงาน

  1. พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ

คุณสมบัติ 

เพศ :                ชาย/ หญิง   อายุ 22 ถึง 30 ปี

วุฒิการศึกษา :      ปวช - ปริญญาตรี    วิศวกรรมทุกสาขา  (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

ลักษณะงาน :       สอบเทียบเครื่องมือ  (ใน และนอกสถานที่)

สถานที่ทำงาน :    กรุงเทพฯ  ถ.สายไหม

จำนวนที่รับ :        5  อัตรา


 

  2. พนักงานธุรการ

คุณสมบัติ 

เพศ :                หญิง   อายุ 18 ถึง 25 ปี

วุฒิการศึกษา :      ปวช - ปริญญาตรี    ทุกสาขา 

ลักษณะงาน :       พิมพ์เอกสาร, จัดเก็บเอกสาร  ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ

สถานที่ทำงาน :    กรุงเทพฯ  ถ.สายไหม

จำนวนที่รับ :        2  อัตรา


 

  3. พนักงาน Sale

คุณสมบัติ 

เพศ :                หญิง   อายุ 18 ถึง 25 ปี

วุฒิการศึกษา :      ปวช - ปริญญาตรี    ทุกสาขา 

ลักษณะงาน :       ติดต่อลูกค้า ประสานงานกับห้อง Lab

สถานที่ทำงาน :    กรุงเทพฯ  ถ.สายไหม 

จำนวนที่รับ :        4  อัตรา


สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล หรือส่งเอกสารสมัครงานที่

บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

Tel.  02-909-8820-2      Fax. 02-909-8823

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad