ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ พร้อมสอบเทียบ ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านอุณหภูมิ, เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการและรับออกแบบ


a2la logo

  Accreditation ISO/IEC 17025 : 2005

             Logo SIKA & GE

  Click ที่รูปเพื่อดูรายละเอียดสินค้าในแต่ละด้าน
    เอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  (Authorized Distributor)  pdf icon.22351248 std

เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐาน / Calibrator         เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ / Laboratory design
STD. calibrator  เครื่องมือสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
 ความดัน, ไฟฟ้า, น้ำหนัก, ความชื้น
 Pressure calibrator, Hand pump
 Dry block calibrator, Micro-bath
 Multifunction process calibrator
 Temperature calibrator, IPRT
 Three-phase meter calibrator
                          
หอง Lab  โต๊ะทำงานกลาง,โต๊ะทำงานติดผนัง
 โต๊ะวางเครื่องมือ,โต๊ะวางเครื่องชั่ง
 ตู้แขวนติดผนัง, ชั้นวางอุปกรณ์
 ตู้เก็บสารเคมี, ตู้ดูดควัน, อ่างน้ำ
 ที่ดักกลิ่น, ชุดดักไอสารเคมี
 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ Cleanroom
 Fume hood, Laminar flow
เครื่องมือด้านวิเคราะห์ / Analytical         ครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม / Environment
เครองมอหองทดลอง  pH /Conduc /TDS /ORP มิเตอร์
 ไตเตรต, ตู้บ่มเชื้อ, ตู้ทำความเย็น
 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น, เตาเผา
 Incubator, Freezer, Water bath
 Auto clave, Microwave reaction
 Viscometer, Centrifuge, Buffer
 Fernace, Himidity chamber
                             
เครองมอสงแวดลอม2  เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดแสง, วัดสี
 เครื่องแรงสั่นสะเทือน เครื่องวัดลม
 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น
 Anemo meter, Lux & UV meter
 Vibration meter, Data logger
 Wireless, Thermo-hygro meter
 Flow meter, Sound level meter
เครื่องมือด้านทดสอบ / Testing         เครื่องมือด้านมิติ / Dimension
เครองมอหองทดสอบ  เครื่องวัดแรงดึง-แรงกด, เครื่องชั่ง
 เครื่องวัดความแข็ง, เครื่องวัดแรงบิด
 เครื่องวัดความหนาสี, เครื่องวัดสี
 Torque tester, Hardness tester
 Force gauge, Rouhness tester
 Gloss meter, Electronic balance
 Universal testing machine
                             
เครองมอวดมต  เวอร์เนียคาลิปเปอร์, ไมโครมิเตอร์
 ไดอัลเกจ, ไมโครสโคป, โต๊ะแกรนิต
 เครื่องวัดระดับ, เครื่องวัดความเรียบ
 Vernier caliper, Level meter
 Gauge block, Granite plate
 Ring gauge, Plug gauge, Thread
 Profile projector, Microscope
เครื่องมือด้านไฟฟ้า / Electrical         เครื่องมือด้านอุณหภูมิ Temperature
Electrical  มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์, Watt 
 เครื่องวัดฉนวน, เครื่องวัดกราวด์
 Multimeter, Clamp, Tachometer
 Power meter, Oscilloscope
 Earth tester, LCR meter
 Frequency Generator/Counter
 Power Supply, Insulation tester
                             
ด้านความอุณภูมิ2  โพรปวัดอุณหภูมิ, เทอร์โมคัปเปิล
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น
 Thermometer, Temp controller
 Temperature sensor, RTD Probe
 PT 100Infrared thermometer
 Temp gauge, Temp switch
 Data logger, Temp transmitter
เครื่องมือด้านความดัน / Pressure         เครื่องมือด้านอัตราการไหล Flow meter
ด้านความดัน3  เครื่องวัดความดัน, สวิทซ์ความดัน 
 เกจวัดความดัน และสูญญากาศ
 Pressure gauge, Prssure sensor
 Pressure transmitter, Manometer
 Barometer, Pressure switch
 Differrential pressure indicator
 Digital pressue, Vaccuum gauge
                             
Flow SIKA  เครื่องวัดอัตราการไหล น้ำ, อากาศ
 ก๊าซ, น้ำมัน และของเหลวด้านเคมี
 Flow meter, Liquid flow meter
 Gas flow meter, Oil flow meter
 Mass flow meter, Thermal flow
 Flow switch, Safety flow valve 
 Control valve, Ultrasonic level
เครื่องมือด้านโหลดเซลล์ / Load cell         เครื่องมือวัดแก๊ส Gas Detector
Load cell and Indicator2  โหลดเซลล์ทุกชนิด, หน้าจออ่านค่า
 เครื่องชั่งแบบแขวน, เครื่องวัดแรง
 กล่องรวมสัญญาณโหลดเซลล์
 Load cell indicator, Load cell
 Junction Box, Weighing module
 Force sensor, Force indicator
 Vehicle, Double ended beam
                             
Gas Detector2  เครื่องวัดแก๊ส, หน้าจออ่านค่าแก๊ส
 แก๊สเซพตี้, แก๊สเซ็นเซอร์, ชุดปรับ
 แก๊สอัตโมมัติ, ชุดคอลโทรลระบบ
 Portable gas detector, Fixed gas
 Gas monitoring, Gas analyzers
 Gas alarm detection, Calibration
 gas set, Gas control system

LOGO GE

  GE Druck (Oil & Gas Product)   พร้อมสอบเทียบ 

จำหน่ายเครื่องมือวัดห้องแลป, เครื่องมือวัด, ทดสอบ, วิเคราะห์, ราคาเครื่องมือวัด, เครื่องวัด, เครื่องชั่ง, ความชื้น, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, ไร้สาย, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ขาย, ราคา, จำหน่าย, มิเตอร์, เกจ, Meter, gauge, Lab test, Lab analytical, Electronic balance, Moisture balance, Hot air oven, Incubator, Water bath, Pressure gauge, Thermocouple, RTD, Vernier caliper, Micrometer, Heigh gauge, Dial gauge, Level, Ring gauge, Plug gauge, Thread ring gauge, Thread plug gauge, Gauge block,Bevel protractor, Coating thickness gauge, Ultrasonic thickness gauge, Granite surface plate, Gloss meter, Surface roughness tester, Durometer,Hardness tester, Force gauge, Tension gauge, Torque wrench meter, Torque meter, Universal testing machine, UTM, Profile projector, Video microscope, CMM, ULM, Buffer solution, pH meter, Conductivity meter, DO meter, Turbidity meter, Thermo-hygro meter, Pitch gauge, Feller gauge, Steel tape, Steel ruler, Stop watch, Digital thermometer, Pocket thermometer, Infrared thermometer, Lux meter, Refractometer,Microscope, Magnetic stirrer, Spectrophoto meter, Automatic water still, Fume Hood, Furniture laboratory, meter, gauge, thread, Pressure, Temperature, Thermometer,Balance,calibrator, Watt meter, Power meter, Watt hour meter, AC, DC, Voltage transducer, AC, DC, Current transducer, Frequency transducer, Phase transducer, AC active power transducer, RTU, Reactive power transducers, CT, VT, Single phase, Three phase, 1 Phase, 3 Phase, Wireless, Temperature, Humidity, Monitoring, ISO 50001, Power analyzer, - Mass flow meter, Kinetic flow meter, Metal tube area flow meter, Direct reading flow meter, Sanitary flow meter, Orifice and Pilot tube, Thermal mass flow meter, Ultrasonic flow meter, Oval gear flow meter, Flow monitor, Flow switch, Flow set value, Paddle wheel type, Oscillating piston flow meter, Magnetic induction flow meter, Turbine flow, Malema,control valve, safety valve,sika,transmitter, GE, Mitutoyo, Fluke, Mettler, Yokogawa, Kimo, omron, Hanna, Digicon, Testo,Ohaus, Eutech

เครื่องวัด คือ เครื่องมือที่ใช้วัดค่าต่างๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องวัดลด เครื่องวัดแสง เครื่องวัดสี เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัดพลังงาน เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดลม เครื่องวัดแรงกด เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดความหวาน เครื่่องวัดความเค็ม เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความลึก เครื่องวัดแอลกอฮอร์

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad